Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER organizează a cincea ediție a Conferinței anuale, în data de 5 noiembrie 2019.

“Energia curată reconfigurează piața“ este tema propusă pentru dezbateri, dat fiind interesul major în ce privește influența noilor reglementări naționale și europene asupra pieței de energie electrică.

Tema conferinței

Tranziția către o energie curată schimbă piețele energetice mondiale, europene și, evident, pe cea din România. Noul pachet legislativ al Uniunii Europene - “Energie curată pentru toți europenii“ a convenit o actualizare cuprinzătoare a cadrului de politică energetică pentru a facilita trecerea de la combustibilii fosili la energie mai curată și pentru a respecta angajamentele UE de la Paris pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Propunerile legislative „Energie curată pentru toți europenii” vizează eficiența energetică, energia din surse regenerabile, organizarea pieței energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum și reguli de guvernanță pentru uniunea energetică

O altă parte a pachetului urmărește să stabilească un design modern pentru piața energiei electrice din UE, adaptat la noile realități ale pieței - mai flexibil, mai orientat către piață și mai bine plasat pentru a integra o pondere mai mare de surse regenerabile.

Aceste noi măsuri legislative, împreună cu evoluția exponențială a sectorului IT, cu implicații directe asupra celui energetic, aduc noi provocări, dar și oportunități pentru furnizorii de energie.

office@afeer.ro